Σχεδιασμός Έντυπης Επικοινωνίας για την εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων - παγωτού. 
Παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικά έργα μεταξύ άλλων όπως:  Folder, Αφίσα Α3, Προϊοντική  Έντυπα προώθησης, Κατάλογοι,  Flyer, Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, ψυγείων, οχήματος Van.
Back to Top